PILOTNÁ FÁZA ZAVÁDZANIA INOVOVANÉHO ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE