2% z daní

Vážení rodičia a priatelia školy,
pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!
Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
 

Ste zamestnaný a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zámestnávateľ :

Do 15.2.2015 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane  
Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
Stiahnite si a vyplňte    Vyhlásenie o pou kázaní 2% z dane ,   v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2015 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

Podávate si daňové priznanie sami:

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Rozprávkovo Trnava
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Materská škola Vajanského 3, 917 01 Trnava
Právna forma: Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42287731
 
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2015) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 

Právnická osoba: 

Riadne vyplňte daňové priznanie.
Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 
Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Rozprávkovo Trnava
Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Materská škola Vajanského 3, 917 01 Trnava
Právna forma: Združenie
Identifikačné číslo (IČO/SID): 42287731
 
Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.