Občianske združenie ROZPRÁVKOVO

 

Základné ustanovenia: Občianske združenie Rozprávkovo Trnava

Sídlo: Materská škola Vajanského 3, Trnava

Ciele činnosti:

Podpora modernizácie materiálno – technického zabezpečenia materskej školy

·        Inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadenía  didaktickej techniky

·        Softwarové vybavenie výpočtovej techniky

·        Nákup učebných pomôcok

Kultúrne a športové aktivity detí a rodičov materskej školy, podujatia k podpore zdravého životného štýlu

·         Kultúrne podujatia

·        Športové súťaže a aktivity

·        Poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného pre deti na výlet, exkurziu, kultúrne a športové aktivity ako i aktivity zdravého životného štýlu

·        Poskytovať finačné prostriedky na nákup rôzneho materiálu pre zabezpečenie tvorivých dielní rodičov a detí MŠ, aktivít podporujúcich zdravý životný štýl

     OZ Rozprávkovo bude financovať rekonštrukciu kúpeľní zo sponzorských príspevkov ale najmä z 2% z daní poukázaných na účet OZ.

Predsedkyňa OZ Rozprávkovo:

Podpredseda:

Tajomníčka:

Členovia revíznej komisie:

                                              

Pokladníčka: