Poďakovanie

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí dobrovoľne a s radosťou prispeli na zlepšenie a skvalitnenie prostredia našej MŠ.

 Ak nám chcete akokoľvek pomôcť, nebránime sa a s radosťou to uvítame :)

 

RODIČIA:

 
Plot : p. Hasenovič, p. Fajmon, p. Bergmann
Nákup hračiek : rod. Hanicová, rod. Jeong
Vytvorenie vizualizácie kúpeľní: p. Pinčeková
Tvorba webovej stránky: rod. Hanicová
Nábytok  a písacie stoly do tried: p. Hypíková
 Papier na kreslenie: rod. Kleimanová, rod. Szabová, rod. Hasenovičová, rod. Szantaiová . . .

Hľadáme  a žiadame o pomoc rodičov, ktorí by vedeli pomôcť pri pokládke dlažby a parkiet, prípadne pri maľovaní stien.

Ďakujeme.